Documentales

Tëta Nguasu Jep±a, Decreto Supremo reta 2195, 2290 jare 2366 regua jarevi tëta kua±guaeñomai vae reta oyapota jare oyapoukata vae reta regua.

6 Jul
2015

Tëta Nguasu Jep±a, Decreto Supremo reta 2195, 2290 jare 2366 regua jarevi tëta kua±guaeñomai vae reta oyapota jare oyapoukata vae reta regua.

Decreto Supremo oyekua uka vae reta 2195, Araama 26, arasa 2014 pegua mbaradu mbae oyeapota jare oyeapoukata vae regua; No. 2298, Yagu±ye 18, arasa 2015 pegua, kiräitako tëta kua±guaeñomai reta vae oip± vaera jokuae mbae ikavi vae oñerenoe


Tëta oep± vae ombotuisa jokua mbae oyeapota vae kuña rëta iyeyuka vae regua ëreiatu jei kavi yeyé kuae reta mbaet± oyopia mbateta yuvanga misiara± kuña jare kuña rëta regua.

6 Jul
2015

Tëta oep± vae ombotuisa jokua mbae oyeapota vae kuña rëta iyeyuka vae regua ëreiatu jei kavi yeyé kuae reta mbaet± oyopia mbateta yuvanga misiara± kuña jare kuña rëta regua. Tëta Nguasu Jep±a, Rolando Villena jei kavi yeyé añave äramuete yae mbae oyeapota vae jare tätayae vae reta ikavimbae kuña yoyuka regua omee jekuaeño ñañoraro vaera mbaet± mbae oyeapo vae ndiveTëta Nguasu Jep±a oipea uka oyeapo vaera yembotimbo Papanicolau regua kuña Weenhayek chaco Tarija pegua reta pe.

6 Jul
2015

Tëta Nguasu Jep±a oipea uka oyeapo vaera yembotimbo Papanicolau regua kuña Weenhayek chaco Tarija pegua reta pe. Tëta Nguasu Jep±a oipea uka oyeapo vaera yembotimbo Papanicolau regua kuña Weenhayek chaco Tarija pegua reta pe.